sobota, 28 września 2013

Fort Grodzisko.

Grodzisko (Fort Grodzisko, niem. Hagelsberg) – zespół fortyfikacji miejskich z XIX wieku, położone jest w północno-zachodniej części gdańskiego śródmieścia. Nad Grodziskiem wznosi się Góra Gradowa o wysokości 46 m n.p.m.

Grodzisko przed wiekami pełniło początkowo rolę miejsca obserwacyjnego okolicznych wzniesień i lasu. Fortyfikacje miejskie, od zachodniej strony miasta, postanowiono rozbudować w XVI i XVII wieku. Usypano ciąg wałów z bastionami i fosą.  Były to fortyfikacje typu starowłoskiego, łączące wały ziemne z elementami murowanymi.  Powstał w ten sposób zewnętrzny, zachodni ciąg fortyfikacji, których elementem było Grodzisko. W efekcie przeprowadzonych prac, Grodzisko stało się ważnym elementem obrony Gdańska i uchroniło Gdańsk w trakcie oblężenia przez Szwedów, w czasie potopu,  jak i w trakcie wojny północnej. Zostało przebudowane w 1807 roku przez Prusy, w trakcie obrony przed wojskami francuskimi.
Obecny kształt Grodzisko uzyskało w trakcie generalnej przebudowy, w latach 1867 - 1874.  Powierzchnia zespołu pofortecznego wynosi 27ha.

 Oto fragmenty mej (naszej) wycieczki w tym miejscu:


 Góra Gradowa - to wzgórze nad Śródmieściem z którego roztacza się widok na panoramę Głównego i Starego Miasta oraz terenów stoczniowych. Na szczycie Krzyż Milenijny dla upamiętnienia 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 - lecia Gdańska:


 To niezwykłe miejsce łączy poznanie fascynującej historii fortów z rekreacyjnym spędzeniem wolnego czasu: